CALL CENTER +66 (075) 216216, 217217

จองห้องพัก

แนะนำจังหวัดตรัง

ตรัง หัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก ในภาคใต้ของประเทศไทย เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของภาคใต้ ด้วยศักยภาพทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ จังหวัดตรังนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง ลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง ที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี

ถ้ำมรกต

UNSEEN IN THAILAND

เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ

สถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่า คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6

สถานีรถไฟกันตัง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตรัง “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มของทะเลตรัง เนื่องจากการเดินทางจากจังหวัดตรังสะดวกมากกว่า หาดทรายบนเกาะขาว น้ำทะเลใส มองเห็นปลาหลายพันธุ์หลากสี รอบเกาะปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะมีที่พักเอกชนบริการหลายแห่ง

เกาะไหง หรือ เกาะไห

จังหวัดตรัง

เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากอุดมสมบูรณ์

เกาะเชือก-เกาะแหวน

จังหวัดตรัง

เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการังน้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์

เกาะกระดาน

จังหวัดตรัง

จุดนัดพบของชาวตรังและนักท่องเที่ยว แลนค์มาร์ค ของจังหวัดตรัง นอกจากจะเป็นหอสูงสำหรับชาวตรังไว้ดูเวลาแล้วยังเป็นวงเวียนรถรถยนต์

หอนาฬิกาประจำจังหวัดตรัง

จุดนัดพบของชาวตรังและนักท่องเที่ยว