CALL CENTER +66 (075) 216216, 217217

จองห้องพัก

ติดต่อสอบถาม

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตรัง บนเส้นทางสู่อำเภอเมืองห้วยยอด ระยะทางจากสนามบินจังหวัดตรัง 10 กิโลเมตร (10 นาทีหากโดยสารรถยนต์) ระยะทางจากสถานีรถไฟจังหวัดตรัง 3 กิโลเมตร (3 นาทีหากโดยสารรถยนต์)

ติดต่อ สอบถาม

โรงแรมวัฒนา พาร์ค ห้องรับแขกของชาวตรัง

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตรัง บนเส้นทางสู่อำเภอเมืองห้วยยอด ระยะทางจากสนามบินจังหวัดตรัง 10 กิโลเมตร (10 นาทีหากโดยสารรถยนต์) ระยะทางจากสถานีรถไฟจังหวัดตรัง 3 กิโลเมตร (3 นาทีหากโดยสารรถยนต์)

CALL CENTER: +66 (075) 216216, 217217