CALL CENTER +66 (075) 216216, 217217

จองห้องพัก

ห้องพัก

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

ห้องพัก

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

Standard

Standard Room

 • Twin Beds / Double Bed
 • เข้าพักได้ 2 ท่าน/ห้อง

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

 • ภายในห้องพัก บริการ Wi-Fi ความเร็วสูง
 • โทรศัพท์ IDD
 • Satellite TV
 • เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็น
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำภายในห้องพักทุกห้อง
ราคา(บาท)/คืน

900


รวมอาหารเช้าจองห้องพัก
Standard

Superior Room

 • Twin Beds / Double Bed
 • ห้องพัก 50 ห้อง
 • เข้าพักได้ 2 ท่าน/ห้อง

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

 • ภายในห้องพัก บริการ Wi-Fi ความเร็วสูง
 • โทรศัพท์ IDD
 • Satellite TV
 • เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็น
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำภายในห้องพักทุกห้อง
ราคา(บาท)/คืน

1,300


รวมอาหารเช้าจองห้องพัก
Standard

Deluxe Room

 • Twin Beds / Double Bed
 • ห้องพัก 15 ห้อง
 • เข้าพักได้ 2 ท่าน/ห้อง

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

 • ภายในห้องพัก บริการ Wi-Fi ความเร็วสูง
 • โทรศัพท์ IDD
 • Satellite TV
 • เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็น
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำภายในห้องพักทุกห้อง
ราคา(บาท)/คืน

1,500


รวมอาหารเช้าจองห้องพัก

Jr.Suite Room

 • Double Bed
 • เข้าพักได้ 2 ท่าน/ห้อง

โรงแรมวัฒนา พาร์ค โรงแรมชั้นนำ อันดับหนึ่งในจังหวัดตรังด้วยจำนวนห้องพักทั้งหมด 122 ห้องพัก ตกแต่งแตกต่างอย่างหรูหรา ทันสมัย และสะดวกสบาย

 • ภายในห้องพัก บริการ Wi-Fi ความเร็วสูง
 • โทรศัพท์ IDD
 • Satellite TV
 • เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำเย็น
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องน้ำภายในห้องพักทุกห้อง
ราคา(บาท)/คืน

2,500


รวมอาหารเช้าจองห้องพัก